Een schadevergoeding claimen voor een medische fout is vaak erg lastig. Een mislukte operatie of behandeling is niet altijd een fout van de arts. Er kan sprake zijn van een complicatie. Een arts valt dan niets te verwijten.

Een arts of therapeut heeft een inspanningsverplichting: de verplichting om zijn/haar best te doen. Artsen kunnen een bepaald resultaat nooit helemaal garanderen er zijn namelijk te veel onvoorziene factoren die van invloed kunnen zijn. Uiteraard zijn er ook fouten die zonder discussie tot aansprakelijkheid leiden, zoals een operatie aan het verkeerde been. Er is echter een groot grijs gebied waarin aansprakelijkheid niet direct vast staat.

Als u een medische fout wilt verhalen bij een arts, het ziekenhuis of de kliniek, dan zult u met bewijs moeten komen dat de fout het gevolg is van onzorgvuldig handelen van de arts. Bij het bepalen of er sprake is van een medische fout, wordt onderzocht of gehandeld is zoals onder de gegeven omstandigheden gehandeld zou moeten worden. Voor dit onderzoek wordt een medisch adviseur ingeschakeld. 

Artikel 7:453 BW stelt dat artsen of medische behandelaars:

  • de zorg van een goede hulpverlener in acht moet nemen;
  • doet handelen in overeenstemming met de op de arts of medisch behandelaar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de arts of medisch behandelaar geldende professionaliteit.

Wanneer na onderzoek van de medisch adviseur blijkt dat niet geopereerd of gehandeld is volgens de geldende professionaliteit, dan is er in juridisch opzicht sprake van een medische fout.

Als u letselschade op heeft gelopen door een medische fout kunnen wij u helpen bij het aansprakelijk stellen van de behandelaar, het ziekenhuis of de kliniek. De aansprakelijkstelling zal dan waarschijnlijk doorgestuurd worden naar diens verzekeringsmaatschappij. Wanneer de aansprakelijkheid volledig erkend wordt, kunnen wij u met het indienen van de schadeclaim en het volledig opstellen van de schadeposten helpen. Ontkent de verzekeringsmaatschappij dat uw behandelaar aansprakelijk is? Of is er onenigheid over de hoogte van de schadevergoeding, dan kunnen wij een gerechtelijke procedure voor u starten.