Een schadevergoedingsclaimen voor een medische fout is vaak erg lastig. Een mislukte operatie van behandeling is niet altijd een fout van de arts. Er kan sprake zijn van een complicatie. Een arts valt dan niets te verwijten.

Een arts of therapeut heeft een inspanningsverplichting: om zijn/haar best te doen. Artsen kunnen een bepaald resultaat nooit helemaal gelijk; er zijn namelijk te veel onvoorziene factoren die van invloed kunnen zijn. Natuurlijk zijn er ook fouten die zonder discussie tot aansprakelijkheid, zoals een operatie aan het leiden geweest. Er is echter een groot grijs gebied waarin aansprakelijkheid niet directe vaste staat.

Als u een medische fout wilt verhalen bij een arts, dan zult u moeten aantonen dat de fout het gevolg is van onzorg handelen van de arts. Bij het bepalen van er sprake is van een medische fout, wordt onderzocht van het besluit is zoals onder de gegeven omstandigheden zou moeten worden. Voor dit onderzoek wordt een medisch adviseur toegevoegd.

Artikel 7:453 BW stelt dat artsen van medische behandelaars:

  • de zorg van een goede hulpverlener in acht moet nemen;
  • doet handelen in de richting van de medisch behandelaar rustende, realiseerde uit de arts van medisch behandelaar professionaliteit.

Wanneer na onderzoek van de medisch adviseur blijkt dat er sprake is van een medische fout.

Als u letselschade heeft opgelopen door een medische fout kunnen wij u helpen bij het aansprakelijk stellen van de behandelaar, het ziekenhuis van de kliniek. De aansprakelijkstelling zal dan waarschijnlijk doorgestuurd worden naar diens verzekeringsmaatschappij. Wanneer de aansprakelijk volledig erkend wordt, kunnen wij u met het indienen van de schadeclaim en het volledig opstellen van de schadeposten. Ontkent de verzekeringsmaatschappij dat uw behandelaar is? Of is er onenigheid over de hoogte van de schadevergoeding, dan kunnen wij een gerechtelijke procedure voor u starten.