Een slachtoffer van een strafbaar feit kan zich als benadeelde partij voegen in een strafzaak om zo de schade op de dader te verhalen. In de praktijk zien we echter dat er ook andere compensatiebronnen zijn die aangesproken kunnen worden door slachtoffers van...

Lees meer