Letselschade

 

U heeft letselschade als u door toedoen van een ander ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen. Deze schade kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een geweldsdelict. Ook seksueel misbruik of een medische fout kunnen letselschade veroorzaken.

In de meeste gevallen van letselschade heeft u recht op een vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor de geleden schade zoals verlies van inkomen of extra medische kosten. Wij helpen u graag bij het verkrijgen van de vergoeding waarop u recht heeft.

Wij hebben een gespecialiseerde letselschade advocaat (LSA) in huis door wie u zich kunt laten bijstaan.

Heeft u vragen over letselschade?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115 617 733.

Expertises

 

Verkeersongevallen

Dagelijks hebben we te maken met verkeersongevallen.
Lees verder

Schade door dieren

Heeft u schade opgelopen door het toedoen van een dier?
Lees verder

Loonregres werkgever

Als uw werknemer door ziekte of een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt.
Lees verder

 

Bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt op de werkvloer of tijdens werktijd.
Lees verder

Sportongevallen

Onder een sportongeval wordt een ongeval verstaan dat tijdens het beoefenen van een sport heeft plaatsgevonden.
Lees verder

 

Overlijdensschade

Wanneer uw dierbare komt te overlijden en dit te wijten is aan een ander.
Lees verder

Geweldmisdrijven en zedenzaken

Als slachtoffer van een strafbaar feit kunt u verschillende soorten schade hebben, zoals fysieke, immateriële en materiële schade.
Lees verder

Beroepsziekten

Lijdt u aan een ziekte of aandoening als gevolg van  blootstelling aan een gezondheidsrisico op uw werk?
Lees verder

Medische fouten

Als patiënt heeft u recht op een zorgvuldige medische behandeling én het recht op goede informatie van uw arts.
Lees verder

‘Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe’

Letselschade advocaat

Anneline Nieuwenhuijse

Ik heb gekozen voor de advocatuur omdat ik een ‘doener’ ben. Ik vind het belangrijk dat ik echt iets voor mijn cliënten kan betekenen. Het is een uitdaging om samen een traject door te gaan, waarin praktisch en concreet tot een goede en werkbare oplossing wordt gekomen. Iets waarmee men verder kan. Om dat te bereiken is het naar mijn idee belangrijk om goed te luisteren en de juiste vragen te stellen.

Om samen met de cliënt een goede koers te bepalen, hanteer ik korte lijnen en adviseer realistisch. Daarbij is mijn werkwijze duidelijk: ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. Men kan vandaag de dag overal advies inwinnen, maar door het goed inschatten van kansen en risico’s kan ik echt een meerwaarde creëren. Ik kijk praktisch naar een zaak en kies steevast de beste oplossing voor de cliënt. Dat is wat voor mij telt. Door zaken al in een vroeg stadium te bespreken, voorkom je juridische problemen achteraf. Komen die uiteindelijk toch, dan werk ik toe naar de best mogelijke oplossing, in onderling overleg als het kan, voor een rechter als het moet.’

LSA

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden. Zo heeft de LSA advocaat de Grotius Academie Personenschade doorlopen en vinden er ook audits plaats om de kwaliteit te waarborgen.

De LSA Letselschade Advocaat kan u adviseren en bijstaan bij het oplossen van alle genoemde vragen. Als het kan in minnelijk overleg met de wederpartij. Als het moet via een procedure.

Voor de kosten van de LSA Letselschade Advocaat geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Over de kosten worden van tevoren afspraken gemaakt.